/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Vinkelbeslag, overgangsbeslag, hjørnebeslag eller balkongbeslag.

For en komplett oversikt over våre vinkelbeslag se vår pdfbeslagsoversikt..

Overgangsbeslag

Overgangsbeslag benyttes i overgangen mellom vegg og tak. Dette for å lede vann vekk fra kledning og ut på taket.Vinkelbeslag, overgangsbeslag, hjørnebeslag eller balkongbeslag.

 

Montering

Beslaget må plasseres bak vindsperre for å sørge for å lede ut vann som renner på baksiden av kledningen. Beslaget skjøtes ved å legge det med ca. 10cm overlapp.

 

 

 

 

 

 

 

Balkongbeslag

Balkongbeslag benyttes i overgangen mellom vegg og balkong eller svalgang. Beslaget sørger for å lede vannet vekk fra veggen. Balkongbeslag som ligger åpent ut på balkong må ha god understøtte slik at det ikke kan få skader når det blir tråkket på.

Montering er tilsvarende overgangsbeslag.

Utvendig og innvendig vinkelbeslag

Vinkelbeslag kalles også hjørnebeslag. Utvendige og innvendige vinklelbeslag benyttes i utvendige og innvendige hjørner, gjerne i forbindelse med kledning.

Utvendig vinkelbeslag har fargesiden utvendig på beslaget, innvendig vinkelbeslag har fargesiden innvendig på beslaget.

Montering

Vinkelbeslaget monteres med overlapp på 10cm. Øvre beslag i fallretningen skal alltid ligge øverst i overlappen slik at vannet renner ned på neste beslag.